Saturday, September 30, 2023

ၾႆးမႆႈဝိႁၢရ်ႁူဝ်လၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လူႉသုမ်းၵႃႈၶၼ်သွင်ႁဵင်သႅၼ်

Must read

ၵိူတ်ႇၽေးၾႆးမႆႈဝိႁၢရ်ႁူဝ်လၢၼ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လၢၼ်း ထုင်ႉၸလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၶူဝ်းၶွင်ဝတ်ႉ/ၵျွင်း၊ ငိုၼ်းတွင်း လူတ်ႉၵႃး လူႉသုမ်းပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး 2,000 သႅၼ်ပျႃး။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2017 လႆႈၵိူတ်ႇၽေး ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်း ဝိႁၢရ်ႁူဝ်လၢၼ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လၢၼ်း ထုင်ႉႁူဝ်လၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢွင်ႈတီႈၾႆးတႄႇမႆႈပဵၼ်တီႈတၢင်းလင်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထ/ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼိူဝ်ဝိႁၢရ်၊ တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း တဵင်ႈဝၼ်းၸၢႆႉ 12:30 မူင်းတေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇ။ ၶူဝ်းၶွင်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇတင်းမူတ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသၢႆၾႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းထုင်ႉၸလၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ-“တီႈဝတ်ႉၼႆႉ မီးသြႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 5 တူၼ်။ ၾႆးမႆႈမိူဝ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈတိုၵ်ႉသုင်းသွမ်း။ တီႈဝတ်ႉၼႆႉၵိုတ်းသြႃႇၸဝ်ႈတူၼ်လဵဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ် တိုၵ်ႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵျွင်း။ ၽိူဝ်ႇသြႃႇၸဝ်ႈသုင်းသွမ်းယဝ်ႉသေ ဢွၵ်ႇၵျွင်းသွမ်းမႃးယဝ်ႉၼႆ ႁၼ်ၾႆးမႆႈ၊ မၼ်းၸဝ်ႈသမ်ႉ ဢႅၼ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ်ၵျွင်း မိူဝ်းဢဝ်ၵၢၵ်ႇသေႃးၵႃး၊ ၾႆးႁုပ်ႇၺႃးတီႈႁူဝ်လႄႈတီႈတိၼ်ၾၢႆႇၶႂႃမၼ်းၸဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပေႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉပွင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ”-ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-“ၾႆးတႄႇမႆႈမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၵႂႃႇၵၼ်မူတ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶႄၾႆး။ တီႈယူပ်ႈယွမ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ သမ်ႉပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးလူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး။ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈပႃးၵႂႃႇ ၼႂ်းၾႆး လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ၊ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ 40 ထူင်၊ ၵွင်မွင်းသၢမ်သိူင်းလႄႈ ငိုၼ်းသြႃႇၸဝ်ႈဝႃႇလိင်ႇတ 18 သႅၼ်”- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဝတ်ႉ/ၵျွင်းလင်ၼႆႉ ႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈပီ 2012 ၊ (ပီသႃသၼႃ 2556)၊ ပဵၼ်ဝိႁၢရ်သွင်ၸၼ်ႉ၊ ၸၼ်ႉၼိူဝ်ပဵၼ်မႆႉပႅၼ်ႈ ၸၼ်ႉတႂ်ႈပဵၼ်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ။ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းလင်ၼႆႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမွၵ်ႈသွင်ႁဵင် (2,000) သႅၼ်-ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လၢၼ်းၼႆႉမီးၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းယႆ ယၢၼ်မိူင်းယႆမွၵ်ႈ 50 လၵ်းပၢႆ၊ ယၢၼ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 30 လၵ်းပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း