Thursday, May 30, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်(ဢထၵ) 5 တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းသၵ်းလၢႆးဝႆႉ ၺႃးႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇမွတ်ႇယႃႉ-ၼႂ်းႁူင်းယႃသိုၵ်း

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ သၵ်းလၢႆးဝႆႉ ၸွမ်းၶႅၼ် မိုဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇမွတ်ႇယႃႉတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း တူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်တင်း ၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ သုင် (ဢထၵ) မၢႆ 5 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ဢၼ်သၵ်းလၢႆး ဝႆႉၸွမ်းၶႅၼ်မိုဝ်း မိူၼ်ႁၢင်ႈ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်၊ မိတ်ႈ၊ မွၵ်ႇလႄႈ သၵ်းလၢႆးၼႃႈမေႃးၵိင်ႇ တူဝ်ပႃလိ/တႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်း ၵႂႃႇသူင်ႇ လုၵ်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်။ ထိုင်ၶႃႈႁဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်း မေႃသွၼ်ၶဝ်ၵပ်းၾူၼ်း မႃးဝႃႈ တေမွတ်ႇပႅတ်ႈလၢႆးသၵ်း တီႈၶႅၼ်လုၵ်ႈၶႃႈ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းၼႆ ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်း ၵႂႃႇၸွမ်းတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်သမ်းယႃႈယႃမိုၼ်(ထူင်ႇသေး)သေ မွတ်ႇပႅတ်ႈလၢႆးသၵ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁၼ် လုၵ်ႈၶႃႈႁဝ်းၸဵပ်း။ ႁၼ်မၼ်းႁႆႈ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယိူၼ်ႉလႆႈသေႁႆႈၸွမ်း။ ဝၢႆးမွတ်ႇမႃး 3-4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ႁွႆးဢၼ်ၶဝ်မွတ်ႇ ၼၼ်ႉပႆႇႁၢႆ တိုၵ်ႉၸဵပ်းယူႇလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇပဵၼ်လပ်းပဵၼ်ၼွၼ်း တင်းၶိုၼ်းတင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်သၵ်းလၢႆးၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ထုၵ်ႇႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းသေ မွတ်ႇပႅတ်ႈလၢႆးသၵ်း 3-4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း တေႃႇသူၺ်ႇသူၺ်ႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ 1) ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလီ။ 2) ၵူဝ်မၼ်းတုမ်ႉ တိူဝ်ႉတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတႃႇၶဝ်။ 3) ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသၵ်းလၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းႁၢႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၾိင်ႈ သၵ်းလၢႆးၼႆႉ ၽႄႈတိူၼ်းၵႂႃႇၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇမွတ်ႇပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ တင်းမူတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မီး 7 ႁူင်းႁဵၼ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 5 လင်လဵဝ်ၵူၺ်း ႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမီးလၢႆးၵႂႃႇမွတ်ႇ။ ဢၼ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ် တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း