Sunday, July 14, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 800 ပၢႆ ပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 800 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်း။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 08-09/08/2018 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢိူင်ႇပၢင်လူင်၊ ဢိူင်ႇပၢင်သေႃႉလႄႈ ဢိူင်ႇမိူင်းမူႉ ဢၼ်မႃး သွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁွင်ႇ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် လႄႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းမိူင်းမူႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈ လဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်သုတ်ႉႁူၼ်ၵႂႃႇတၢင်းပွတ်းမိူင်းယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ႁဝ်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ မၢၼ်ႈၸၢမ် – မိူင်းမူႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတင်းမူတ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ လႅပ်ႈတေပွၵ်ႈမိူဝ်းမူတ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်း RCSS၊ သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း SSPP ၵႆႉပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေဢမ်ႇၵႃး ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် လႄႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 1,000 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း