SSJAC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ – ၼမ်ႉတူႈ တႃႇငိုၼ်း 200 သႅၼ်ပျႃး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး Shan State Joint Action Committee (SSJAC) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo : Sai Lern

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းၸမ် 2000 ၵေႃႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ။

ဝၼ်းတီႈ 18-19/07/2018 ယူႇတီႈ SSJAC ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်း ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   တင်းမူတ်း 1,976 ၵေႃႉ တႃႇငိုၼ်း 200 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

Photo: Sai Lern

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 3  လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း SSJAC လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းတင်း ၸၢႆးၸွမ်မၢဝ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ တင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ တင်း ၼမ်ႉတူႈ ၵမ်ႉၼမ် တေၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်း တင်း ၶဝ်ႈသၢၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉတီႈၵေႃႇမတီႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်း သီႇပေႃႉ ၶဝ်ဝႆႉ တႃႈႁႂ်ႈပဵၼ် ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်။ သင်မိူဝ်းၼႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးမႃးၸိုင် တႃႇၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇငိုၼ်း 7250000 ပျႃး (ၸဵတ်းသိပ်း သႅၼ်ပၢႆႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး) ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇငိုၼ်း 70 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် 20 ထူင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်၊ ဢႃႇလူးလႄႈ ၵျႃႇသၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီး 650 ၵေႃႉ။ ( ဝၼ်းတီႈ 19 ၼၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွင်းႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၼႆႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။)

ဝၼ်းတီႈ 19 သမ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တီႈၵူၼ်းပၢႆႈသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၽူဝ်းတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တႃႇ ငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထူင် ႁူဝ်းပၢႆႈၽေးမီး 138 ၵေႃႉ။  တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း တီႈၵျွင်းလူင်တႃႈတေႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တႃႇငိုၼ်း 10 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် 10 ထူင် ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီး 535 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈလီ (ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်း) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်း 3 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် 10 ထူင် ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်၊ ဢႃႇလူးလႄႈ ၵျႃႇသၢၼ် တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 653 ၵေႃႉ   ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသမ်ႉ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ၼွင်ငိုၼ်း၊ ၼႃးႁူၵ်ႈ၊ ၼမ်ႉသီႇလိၼ်း၊ ပၢင်ႁၢတ်ႇ၊ ပၢင်လူင်၊ မၢၵ်ႇၵႅင်း၊ မၢၼ်ႈၶႄႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။

ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ဝၼ်းတီႈ 19 ၵၢင်ၶမ်ႈ ငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉ။  တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ငိူင်ႉဝႄႈၵၼ်ဝႆႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၶဝ်ႈၼွၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းမု။ ၵူၼ်းမိူင်းလွမ်လွမ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁွမ်ႁႅင်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၶိုၼ်းမႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း။ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈႁိုဝ် – ဝႃႈၼႆ။

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here