ၵူၼ်းမိူင်းၼွင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၺႃးလူတ်ႉၵႃးၽႃႇတၢႆထင်တီႈ

ၼၢင်းၵျႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၺႃးလူတ်ႉၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ။

ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးဝီႊၵူဝ်ႊ(Vego) သီလမ် လမ်းၼိုင်ႈ ငဝ်ၼွၼ်း သေ ႁေႃႈၵႃးပုင်ႈတမ်သႂ်ႇ ၼၢင်းၵျႃႇ (Mrs NAN KYAR) ဢႃယု 39 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ လူတ်ႉၵႃးၽႃႇၺႃးမၼ်းၼၢင်း တီႈႁိမ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၶူင်ၶၢဝ် ဢိူင်ႇႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈ ဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Chiang Mai News ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “မၢႆလူတ်ႉၵႃး 9833 ပုင်ႈၽႃႇသႂ်ႇ ၼၢင်းၵျႃႇ လၢၵ်ႈဢဝ် တူဝ်မၼ်းၼၢင်း တင်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၸွမ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးတင်းလူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵူၼ်း မၼ်းၼၢင်းလူႉတၢႆထင်တီႈ” ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ၼၢင်းၵျႃႇတႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢဝ်သူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်သူၼ်ၻွၵ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ႁေႃႈၵႃးၽႃႇၺႃး ၼၢင်းၵျႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 47 ပီ လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ႁေႃႈ လူတ်ႉၵႃးမႃးၵဵင်းမႆႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ။ တႃႇမႃးၵူတ်ႇထတ်းယႃတူဝ် တီႈၵဵင်းမႆႇ။ မႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈ တၢင်းမႄႈ သရဵင်း-ၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here