Sunday, July 14, 2024

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

ၼၢင်းမွၵ်ႇမူဝ်ႁဵဝ်းၶမ်း / ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်း ယၢင်းလႅင် လႆႈၶိုတ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ထိုင် 01/07/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၶွမ်ႊပတီႊၾၢႆႇယုၵ်ႉမုၼ်း လွၵ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သႅၼ်းလဵၵ်ႉလႄႈ သႅၼ်းၵၢင် ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈဝၢင်းသဝ် ႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ 2 ႁိၼ်ႊ ၼရီႊပၼ်ႊထိဝ်ႊယူႊ တင်း ၽူႈတၢင်တူဝ်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၽၼ်ႊတႃႇငိုၼ်းတွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇ တင်းၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၽူႈမၢၵ်ႈမီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၵျေႃႇမိၼ်းဢူး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူႈယိုမ်ငိုၼ်း SME  ၊ ယေးငိုၼ်းလွင်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းပၢႆးၸၢၵ်ႈ သႅၼ်း လဵၵ်ႉ လႄႈ သႅၼ်းၵၢင် SMID Bank လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ “ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼေပၼ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၵူႈယိမ်ငိုၼ်းတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိၸမ်ႈၼေပၼ်ပႃး လွၵ်းၵၢတ်ႇဢၼ်တေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၼႄၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉတမ်းဝၢင်းၼေဝႆႉ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ယႃႈယႃလႄႈတၢင်း ၵိၼ် တၢင်းယႅမ်ႉ၊ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတူၼ်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁူဝ် လၢႆလၢႆယၢင်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ပိုတ်ႇပၢႆႉတႃႇႁွင်ႈၵၢၼ်  ၵူႈယိုမ် ငိုၼ်းတိုၼ်း SME Center ။

ပၢင်ၼေၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈတႃႇၵူႇယိုမ်ငိုၼ်း တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ 4 ၵမ်းပႃးပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း