Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းလွႆ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ထိုင် 1 မူင်းၶိုင်ႈဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ(တဢၢင်း) တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၾၢႆႇၼိူဝ် မၢၼ်ႈဢၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ(တဢၢင်း) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုတ်းလႆႈပႃးထႅင်ႈ ထူင်ပိူဝ်ႉတၢင်းလင် 4 လုၵ်ႈ။ M9 မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 9 လုၵ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈၶူဝ်း ၼုင်ဝႆ/ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 4 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ထိုင် 2 မူင်းပၢႆ ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလွႆ(တဢၢင်း) တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈဢၢႆႇၼႆႉၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ၸုမ်းၼႆႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း 600 ပၢႆ ၵေႃႈလႆႈ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း