Tuesday, May 21, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉႁႃႈတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၸွမ်းၼမ်ႉတၢႆ

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလွႆၼမ်ႉႁူၺ်ႈတွင်ႈလေႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 5 ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၵႂႃႇၸွမ်း ၼမ်ႉသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 05/06/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇသိၼ်မဵဝ်းထႅတ်ႉ ဢႃယု 10 ပီ လွင်းလႆ ၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇလင်ႁူင်းႁႅမ်း Royal Star Hotel ဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။

ၵူဝ်ႇမွင်ႇသူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵျွင်းၵျီးသူႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇ ၶႂ်ႈဝႃႈၾူၼ်တူၵ်းတင်းမိူင်းယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉ လူင်းသုၵ်ႈတိၼ်သေ လႆလွင်ႈ ၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉ ၽိူဝ်ႇႁႃႁၼ်တူဝ်ပေႃးတၢႆယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း မွင်ႇသိၼ်မဵဝ်းထႅတ်ႉၼႆႉ ဢႃယုလႆႈ 10 ပီ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 5၊ ယူႇပွၵ်ႉၵျွင်းၵျီးသူႉ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ ၵၢင်မၢႆ 11 မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇသုၵ်ႈတိၼ်မၼ်း တီႈႁိမ်းဝတ်ႉၵေႃႇရၶႃး ပွၵ်ႉၵျွင်းၵျီးသူႉ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ပလၢတ်ႈလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢင်လင် ၺႃးၼမ်ႉတွင်ႈပင်း၊ လူႉၵွႆၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ ၼမ်ႉႁွင်ႈ/ ႁွင်ႈလၢႆႇ ၸွမ်းၶူး ၸွမ်းဝဵင်းၵေႃႈ ၼွင်းထူမ်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ လႆတွင်ႈႁူဝ်ႉ/ တွင်ႈႁိူၼ်းၵွႆလၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း