Wednesday, July 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KNDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 မူႇဝၢၼ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 18/06/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽႃမူ၊ ၵုင်းပဝ်း၊ သွင်လၼ် (ဆောင်လှန်)၊ မူဝ်းဢူး (မိုးဉီး) လႄႈ လွႆၵႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ – ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပၢင်တိုၵ်း ၸင်ႇတႄႇပဵၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်း သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဢေႃႈ။ တီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈပၢႆႈမူတ်းၶႃႈ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ထိုင်မႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈမူဝ်းဢူးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇပၢႆႈဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းထဵင်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢတ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေယၢၼ်ဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 40 လၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း