Wednesday, July 17, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ

Must read

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်တေဢၢၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် သူင်ႇမိူဝ်း ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ပလိၵ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႉ သတႃးလိင်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႂ်သိုၵ်း ၶိူင်ႈတူၺ်းတီႈၵႆလႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း Military equipment ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးၵႃႈၶၼ် တႃႇငိုၼ်းထႆးမွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉပၢႆ၊ တၢင်ႇမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တီႈလၢၼ်ႇႁူၺ်ႈႁိၼ်ၾူၼ် – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။  

- Subscription -

သိူဝ်ႈႁႄႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်းမၢင်ဢၼ်ၼႆႉ တီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တမ်းၶၢႆလႆႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေတႃႉ ၶၢႆပၼ် ၵူၼ်းမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉလၢႆႊသိၼ်ႊၸႂ်ႉၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ လၵ်ႉသိုဝ်ႉလၵ်ႉတေႃႉၸိုင် တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၽိတ်းမၢႆမီႈယူႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉသေ တေဢဝ်လိူင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉတီႈတေသူင်ႇပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသလဵမ်း မႄႈႁွင်ႈသွၼ်။ ပလိၵ်ႈတႄႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶူဝ်းတႃႇသူင်ႇၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆသေတႃႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၽႂ်လႄႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇတီႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇမီးလၵ်းထၢၼ်သင်။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လႆႈသႂ်ႇဝႆႉတႂ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း တီႈၶၢဝ်ႇ VOA ၵေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း