Wednesday, July 17, 2024

ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယႃႉထုၺ်ထႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူႈသဵၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း၊ ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇလႄႈ ၶၼ်ၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ ၶိုၼ်ႈၵူႈယၢင်ႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းလီ – သႅၼ်ဝီ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – ၵွင်းႁုင်း – မိူင်းယၢင်း၊ ၼႂ်းၵႄႈၽၢႆတွင်း – ၵုင်းသႃႇ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈတေႈ – သီႇပေႃႉ – လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ – ၼမ်ႉတူႈ – မၢၼ်ႈၸၢမ် – လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး။

မၢင်တီႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶုတ်းယႃႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈလတ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈ။ တႃႇၵူၼ်းပႆလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၺ်း ၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၶုတ်းယႃႉသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လူင်းမႃးတၢင်းႁိမ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သိၼ်ၵႃႉၵႃႈယႂ်ႇ။ ဢၼ်မႆႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈတႄႉ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ယူႇသေတႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶွင်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉပီႊယႃႊ၊ ႁၢၼ်ႉလဝ်ႈ၊ ႁၢၼ်ႉႁွတ်ႉပွတ်ႉလႄႈ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မႃႇသျႄႇလေႃး ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ပိုတ်ႇယူႇတေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း။ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသင်။

သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း –  ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း