Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်သိုဝ်ႉႁွင်ႈၶွၼ်ႊတူဝ်ႊယူႇ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ႁွင်ႈသဝ်း ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆးယဝ်ႉ ဝၢႆးလင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉ တေဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းၶၼ်ၶမ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဢၼ်ၺႃးဢဝ်လိူင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Minn Thu လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶၢႆ ႁွင်ႈၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ သွင်ပွၵ်ႈသွင်ၶၢဝ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မီးတၢင်းၽိတ်း။ ၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ ႁွင်ႈသဝ်းတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ထႅင်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢၼုယၢတ်ႈ (လႆႈၶႂၢင်ႉ) တီႈယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ယေးငိုၼ်းယဝ်ႉ ဢူၼ်းငိုၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆ ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊလႄႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽၼ်ႇ တႃႇငိုၼ်းတွင်းၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးဝႃႈ – တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လၵ်ႉလွမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ႁွင်ႈသဝ်းၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးသိုဝ်ႉ ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ ႁွင်ႈႁိူၼ်း တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ၶႄႇၼမ်သုတ်းထီႉၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼမ်သုတ်းထီႉ 2 ဝႃႈ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း