Saturday, June 22, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ

Must read

BNI – Myanmar Peace Monitor ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆပဵၼ်မူႇ မီး 150 ၵမ်းပၢႆ ၵူၼ်းတၢႆမီး 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ

BNI – Myanmar Peace Monitor ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မေႊၼႆႉဝႃႈ – တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ ပီ 2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်မေႊ 2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵွင် မီး 1,446 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ BNI ၵဵပ်းဝႆႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈမူႇ ဢၼ်မီး 5 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် လွၼ်ႉလွၼ်ႉ မီး 154 ၵမ်း။ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈၼိုင်ႈၵေႃႉ သွင်ၵေႃႉထိုင် 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသွၼ်ႇပႃး။ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ပဵၼ်မူႇပဵၼ် ၾုင်ၼႆႉ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼမ်သုတ်း မီး 48 ၵမ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မီး 16 ၵမ်း၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ မီး 14 ၵမ်းလႄႈ ၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း – ၶၢင်- တႆး- ယၢင်းလႅင် – တိူင်းပႃႇၵိူဝ် – တၼၢဝ်းသီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ BNI ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင်ၼႆႉ လိုၼ်းသုတ်း ပဵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႅတ်ႉထူၵ်ႉတေႃး ဝဵင်းမျိၼ်းမူႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း တၢႆ 32 ၵေႃႉ။ ၸုပ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း ဢၼ်ပိူင်ပဵၼ်ၼႂ်းပီ 2024။

လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ထဵင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵွင်ၼႆသေ – တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး။

ၵူၼ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသုမ်းသိုၵ်း ႁၢႆႉႁႅင်းသေလႄႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ ၵၢၼ်သိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈသူၼ် ႁိူၼ်းယေး၊ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼမ်။

လွင်ႈၼႆႉ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵျီႊၼီႊဝႃႊၶွၼ်ႊဝႅၼ်ႊသျိၼ်ႊသေ ယႃႉမၢႆမီႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵျီႊၼီႊဝႃႊ ႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ပိူင်းၼႄလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းသေ ၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆးဝႆး – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း