Saturday, June 15, 2024

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပၼ်ဝီႊသႃႊ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ 10 ပီ

Must read

တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႆသေ ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ထီႊဝီႊထႆး TNN ဝႃႈ – ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လူင်ႉလႅၼ်ႇမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ ဝီႊသႃႊယူႇသဝ်းထိုင် 10 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် ၽွင်းလူင်ဢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၼႆႉ ဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၽဵတ်ႉၶျပုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ ၼႆ့သေ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ပိူင်လူင် လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ လွင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၵၢၼ် ၵၢၼ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးပၢႆးၸၢၵ်ႈၸၼ်ႉၻိတ်ႊၵျိတ်ႊထႄလ်ႊ  EECd ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸင်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ် လႆႈဝႃႈ – လူဝ်ႇႁႅင်းၵူၼ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸၼ်ႉသုင်။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸိူဝ်းမီးတၢင်းႁူႉလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈမႃးယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မိူင်းထႆး ၸိုင် တူဝ်ၶဝ်ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းယေး တင်းမူတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေပၼ် ဢၼုယၢတ်ႈ ဝီႊသႃႊယူႇမိူင်းထႆးသုင်သုတ်း 10 ပီ ဝႃႈၼႆ၊

- Subscription -

ဝီႊသႃႊဢၼ်ၼႆႉ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ – EEC Visa ၼႆသေ တႃႇတၢင်ႇယွၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်တၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈ ပေႃႈလဵင်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း၊ ဝႂ်တူၵ်းလူင်းၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်၊ ဝတ်းဝႂ်ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ် လဝၵ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ၊ ဝႂ်ၵမ်ႉတီႈပေႃႈလဵင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝီႊသႃႊ တႃႇသႅၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ ထႆးတေပၼ် 4 သႅၼ်း။ တႃႇၵူၼ်းၶႅၼ်ႇ လွင်ႈပၢႆးၸၢၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝီႊသႃႊ Speciallist “ S “ ။ တႃႇၵူၼ်းတေမႃးပဵၼ်ၾၢႆႇပွင်ၵၢၼ်လႄႈ လူင်ႉလႅၼ်ႇလၢႆၾၢႆႇ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းၵၢၼ် သမ်ႉ ပဵၼ်ဝီႊသႃႊသႅၼ်ႊ Executive “ E  ” ။ တႃႇၵူၼ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ဢၼ်ၸၢင်ႈတႅပ်း တတ်းလႆႈ၊ ႁပ်ႉပုၼ်ႈ ၽွၼ်းလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဝီႊသႃႊသႅၼ်း  Professional “ P ” ။ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈ လၢင်းၼၢင်းမေးလႄႈ ၵူၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းယေးၶဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ဝီႊသႃႊ Others “ O ” ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်း ယိပ်းဝီႊသႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈယူႇၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆဢၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃး၊ တေလႆႈ လၢႆးငၢၼ်းတူဝ်မၢၼ်ႇမၢၼ်ႇ (ႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၵေႃႈလႆႈ)၊ တႃႇတွၵ်ႇဝီႊသႃႊ လႅၵ်ႈဝီႊသႃႊ တေႃႇဝီႊသႃႊၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈတီႈလုမ်းတေႃးမေႃး လဝၵ ၵူႈတီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈ မီးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ႁွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်း ၼၢင်းမေးမႃးယူႇၸွမ်းၵေႃႈလႆႈ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းယိပ်းဝီႊသႃႊ EEC Visa ၼႆႉ တေလႆႈပၼ်ၵႃႈဝီႊသႃႊ ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ။ တႃႇလၢႆႊသိၼ်ႊ ႁဵတ်းၵၢၼ်  Work Permit သမ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈပၼ် သွင်မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ ၵူႈပီၼႆ ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ 

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝီႊသႃႊၼႆႉတေပၼ် 5 ပီဢွၼ်တၢင်း။  ဝီႊသႃႊမူတ်းယဝ်ႉၸင်ႇပၼ်ထႅင်ႈ 5 ပီ။ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းတေမႃးယွၼ်းဝီႊသႃႊ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉတေမီး 149,000 (သႅၼ်ပၢႆ5မိုၼ်ႇၸမ်) ပၢႆ။ တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵျပၼ်ႊလႄႈ မိူင်းၶႄႇၵမ်ႈၼမ်။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ မိူင်းထႆးမုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ တေလႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း 7,469 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇၼႆ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ ထီႊဝီႊ TNN ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း