Saturday, June 22, 2024

ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 22/05/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႈၵုင်ႈ (AJAY) ၊ ၵေႃႇမတီႇသပိတ်ႈ သူၺ်ႇပျီႇတႃႇလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈ ၵၼ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ RFA ဝႃႈ – “ပၢႆလိူဝ်မႆႈ ၾႆးၾႃႉ သမ်ႉဢမ်ႇမီး။ ၵၢင်ၶိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။ ၵိၼ်းၸႂ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉ ၵူႈဝၼ်း။ ပေႃးဢမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉတိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႃႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိုင် မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၵိၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းဢဝ်ၸႂ်မိူၵ်ႈလိူင်းၶဝ် ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်း ႁဵတ်းၼႆမႃးၶိူဝ်းယႂ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ထုၵ်ႇလီလုၵ်ႉမႃးသၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း တေႃႇပေႃးၵူၼ်ႇပင်းလူႉလႅဝ်ယဝ်ႉၼႆ – မၼ်းၸၢႆးတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း