Friday, July 19, 2024

ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပုင်ႈသုင် တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈ ပုင်ႈထိုင် 51 သႅၼ်ပျႃး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 20/05/2024 ၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် သိုဝ်ႉၶၢႆယွႆႈၵၼ် ၼိုင်ႈ ၵျၢပ်ႈ 51 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ 2 မိုၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶမ်း၊ မီးၵူၼ်း ဢဝ်မႃးၶၢႆၶိုၼ်း ၵမ်ႈၼမ်။

ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်လႄႈ ၶိုၼ်ႈလူင်းၸွမ်းၵၼ်။ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းၸၼ်ဝၢႆးဝၼ်း ၶၼ်တေႃႊလႃႊ မီး 4,050 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် ၶၼ်ၶမ်းၶိုၼ်ႈၼႆႉသေ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၶၢႆယဝ်ႉ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဝႆႉၵူၺ်း မၢင် ႁၢၼ်ႉၸိူဝ်း ဢမ်ႇပေႃးယႂ်ႇသမ်ႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉဝႆႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ၶမ်းတေဢမ်ႇလိူင်ႇလႄႈ ၶဝ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဝႆႉ။ ပေႃးတူၺ်းငဝ်း လၢႆးယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶၼ်ၶမ်းတေၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၵူၺ်း။ တႃႇတေယွမ်းလူင်းၶိုၼ်းတႄႉ ပႆႇႁၼ်တၢင်း – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၶိုင်ပွင်တႃႇဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉၶမ်း လဵၼ်ႈၶၼ်ၶမ်း ဝႃႈၼႆယူႇသေတႃႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၵႃႉၼႂ်းမိူင်းတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶၼ် ၶမ်းၶိုၼ်ႈလူင်း ၸွမ်းငိုၼ်းတေႃႊလႃႊလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ တေၸၢင်ႈၵႂႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၽႂ် – ၼွၵ်ႈလိူဝ် တူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း