Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ပဵၼ်ၶိူဝ်း ယိုဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ-မၢၼ်ႈ ၶႄႇယိုဝ်းတၵ်ႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA+PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၶၢင်လၢႆႊၸႃႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်မၢၵ်ႇသႅၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ႉပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈ မိူင်းၶႄႇပၼ်ၾၢင်ႉတၵ်ႉတိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝဵင်းမႂ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းၸႄႈၼႃး မိူင်းၶၢင်

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉၵွင်ၶမယ 321 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇ ယိုတ်းလႆႈမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21/05/2024 ။

- Subscription -

ဝၢႆးၼၼ်ႉၽွင်းယၢမ်းမွၵ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းႁွင်ႇ တီႈဝဵင်းၸႄႈၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းမႂ်ႇ။ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ပဵၼ်ၶိူဝ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းၶဝ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼိူဝ်သၼ်လွႆ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝဵင်းလၢႆႊၸႃႊ ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ထႅင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သဵင်လင်ႁႅင်းယႂ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းၶဝ်မိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈသၼ်လွႆႁိမ်းလၢႆႊၸႃႊၼၼ်ႉလႅပ်ႈတေၶဝ်မိၼ်လဵပ်ႈမႃးၼႂ်းလိၼ်ၶႄႇပႃးလႄႈယူဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ပၼ်ၾၢင်ႉၶဝ်ႈမႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႄႇတႆႈၾႆးပၼ်ၾၢင်ႉ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ပႃးထႅင်ႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်ၼႆႉဝၼ်းတီႈ 22/05/2024 ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမႂ်ႇလႄႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိမ်းႁွမ်း ၼပ်ႉႁဵင် ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်းဝဵင်းၸႄႈၼႃး။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၸႄႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမႂ်ႇ ထိုင်မႃးတီႈဝဵင်းၸႄႈၼႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈၵျွင်းၽြႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈၼွၼ်းႁိူၼ်းပီႈၽႂ်ၼွင်ႉမၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီးတီႈယူႇသေ ႁႃယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ယူႇၵေႃႈမီး ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုင်းၶၢင်လႄႈ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ တႄႇၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 321 ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမႂ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/05/2024။ ပိုတ်းယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ။ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သုမ်းတပ်ႉပၼ်သိုၵ်းၶၢင်ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆမီးၵူႈဝၼ်း။ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်းဝဵင်းမႂ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝၢၼ်ႈတႆးၵၢတ်ႇၵဵဝ် တၢႆဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈမီးၼမ်။

ဢၢၼ်ႇၾၢႆႇမၢၼ်ႈ- https://burmese.shannews.org/archives/41682

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း