ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/05/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 10 တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈလုမ်း သၽႃးမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမျႃႉထူၺ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး တေတႄႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၼႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ယူႇတီႈၾၢႆႇလုမ်းသၽႃးမိူင်း တႆး လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ၊ သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ တႃႇတေၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ။ လွင်ႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉ တေဢုပ်ႇ သင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ၶပ်ႉမၢႆ ဢၼ်တေဢုပ်ႇၵၼ်တႄႉ တေဢွၵ်ႇၸွမ်းဝၼ်းလႂ် ဝၼ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးမီး ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် 29 ၵေႃႉ(ပႃးမၢၼ်ႈၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ)၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ တဢၢင်း(ပလွင်ႈ) 7 ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇပဢူဝ်း 6 ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇဝႃႉ 2 ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ 1 ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 21 ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ 32 ၵေႃႉလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 34 ၵေႃႉ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 9 ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 26 တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 3 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here