Saturday, May 18, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃႉယႃႈဢႆႊသ်

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃဢႆႊသ်(ICE) တင်းၼၵ်း 103 ၵီႊလူဝ်ႊ တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၼွင်ၼူၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်တုင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 13/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တေလူင်းၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း။ တီႉလႆႈ ယႃဢႆႊသ် ဢၼ်သႂ်ႇမႃးၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းၼမ်ႉၼၵ်း မီး 103 ၵီႊလူဝ်ႊ တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၼွင်ၼူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Voice ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၵႃးၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယၢင်းသေမႃး ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ(ပဵၼ်ၶွပ်ႈၶူဝ်း)။ တီႉလႆႈၼႂ်းၵႃး ဢၼ်သႂ်ႇယႃဢႆႊသ်မႃး တင်းၼၵ်း 103 ၵီႊလူဝ်ႊ။ ယႃဢႆႊသ်ၼႆႉ တေ တေႃႇသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၵႃး ဢၼ်မႃးၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၢႆႈၼူၼ်း ဢႃယု 44 ပီ၊ ဢၢႆႈယီႈ 23 ပီလႄႈ ၼၢင်းၼူၼ်းသႅင် ဢႃယု 40 ပီ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႉလႆႈပႃး ငိုၼ်းၶႄႇ 4,400 ယွၼ်၊ ငိုၼ်း 53,800 ဝၢတ်ႇလႄႈ ၾူၼ်း 3 လုၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း