Friday, June 14, 2024

ထေႃႈတၢင်ႇၶဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ

Must read

ထေႃႈတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈၶူဝ်တႃႈတေႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ထေႃႈတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၸၢႆးၶမ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၶူဝ်တႃႈတေႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ထေႃႈၸၢႆးၶမ်း တၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်မႃးသေ ၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၶူဝ်ၼၼ်ႉ။ ၵတ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင်ၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ထေႃႈတႄႉ လူႉၵွႆ ဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်းမဵဝ်းႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်း ဢႃယု 40 ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ်လႅင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မၼ်းၸၢႆးမႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢင်ႈလဵၵ်း ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈၶူဝ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/12/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းႁွမ်း ၶူဝ်ၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းၶူဝ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ တင်းၼမ် – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်း SSPP လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်း ႁိမ်းၶူဝ်ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈႁိမ်းၸဝ်ႈမိူင်းတႃႈတေႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈတိၼ်မၼ်း ၸၢႆး ၾၢႆႇ ၶႂႃပုတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၵႂႃႇသူၼ်သေ ၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၼႃႈ၊ ၶႅၼ်လႄႈ ၸွမ်းတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၸၢႆးသၢမ်ၶွင်ႇ ဢႃယု 53 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၶူးဝဵင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး (ၸၢဝ်းၶႄႇ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်း ႁႅင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႂၢႆးတၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ တူဝ်ၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း