Friday, June 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၼွင်(ဢင်းသႃး) ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တႃႇ 5 ဝၼ်း။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၼွင် (ဢင်းသႃး) လႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸတ်းပၢင်ပွႆးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တႃႇ 5 ဝၼ်း ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၸၢဝ်းၼွင်  ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ။

- Subscription -
Photo : ႁၢင်ႈပၢႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်တေၸတ်းပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

ယုလၢႆႇတိၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်း Justice Movement For Community – Innlay လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးယူႇတီႈႁဝ်းသေဝႃႈတႄႉ ငဝ်းလၢႆးမိူၼ်ၼႆ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၸတ်းပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေဢိတ်း ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ သမ်ႉၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၵ်းၶၢၼ်း ၸႂ်ႉႁဵတ်းလႄႈ ၵႃႈလႆႈႁဵတ်း။မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၼွင်ၶဝ်ၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၼ်ႁႅင်းဢီး တႃႇၸတ်းပွႆး ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေၸႂ်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးသင်ႇလၢတ်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢမ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

 ယုလၢႆႇတိၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်း Justice Movement For Community – Innlay လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လိူဝ်သေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၼွင်ယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးသင်ႇ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈၼႆဢေႃႈ။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေလႆႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းမႂ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸုမ်ႇၼႆထႅင်ႈ။ ၼိုင်ႈၸုမ်ႇ 4 မိုၼ်ႇၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၼွင်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 – 14/11/2023  ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈၸတ်း။ပေႃးၸတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸတ်းတီႈၵႅပ်ႈၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈမၼ်း။ၼႂ်းပွႆးၼႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇပႃး လွင်ႈၵႃႈလွင်ႈဝႅၼ်သင် ၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်သေ ႁႂ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇတႄႉ တေလီယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ မီး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ လၢႆလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၊ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ၊ ၸုမ်းပိဝ်ႇၸေႃးထီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်း ၺႃး တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၼွင် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ယူႇမိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း