Saturday, December 2, 2023

ၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း မွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး Diploma ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

ၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းၸတ်းပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး Diploma of integrated development studies တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း 25 ၵေႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းထႆး။

ဝၼ်းတီႈ 16/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး Diploma of integrated development studies တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင် မွပ်ႈၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း၊ တူဝ်တႅၼ်း RCSS ၊ တူဝ်တႅၼ်း ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ။

- Subscription -
ပၢင်မွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး Diploma
Photo by – Kyun Ta Htaung Myae Foundation/ ပၢင်မွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး Diploma တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး

ၼၢင်းဝႃႇၼု ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈ ၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းႁဝ်း တႄႇတင်ႈမႃး ႁူင်းႁဵၼ်း The Salween School- Integrated Development Institute မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼႆႉ ႁဝ်းႁပ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၶွင်ႈၶမ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁပ်ႉသွၼ်ပၼ်တႃႇ 25 ၵေႃႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးၼမ်လႄႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်မီး ပႃးၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း 25 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈ The Salween School- Integrated Development Institute ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တၢင်းမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ မိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်သွၼ်သမ်ႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်တႃႇ 9 လိူၼ် ။ တႃႇ 3 လိူၼ်တႄႉ ႁႂ်ႈလူင်းၾိုၵ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈတႃႇ 9 လိူၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႃႇ 3 လိူၼ်သမ်ႉ ႁဵတ်း Intern လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾိုၵ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ၸုမ်းပရႁိတ၊ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ပႃးၸႂ်။ ပေႃး 3 လိူၼ်တဵမ်မႃး ယဝ်ႉ ၶဝ်တေလႆႈမႃးတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈၶဝ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႆႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸႅတ်ႈတူၺ်းလွင်ႈၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇမွပ်ႈပၼ် ၸုမ်းၶူး Diploma ၼႆႉ” – ၼၢင်းဝႃႇၼု သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်း The Salween School – Integrated Development Institute ၼႆႉ ၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢွၼ်ပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 ၊ ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။  

တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ပူင်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ပၢႆးသၢႆႊ ပၢႆးမိူင်း Political Science ၊ ပၢႆးသၢႆႊတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း Social Science ၊ ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ၊ ၾၢႆႇၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းၼႆႉ တႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2010 ၊ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ် လႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃး မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈငမ်း ယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ လွင်ႈပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ တူင်ႉၼိုင်ၵွင်ႉသၢၼ် တၢင်ႇၸုမ်းသေ ႁူမ်ႈသၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ (Net working) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း