Sunday, May 26, 2024

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈပူႇၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆၼိုင်ႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း

Must read

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၸၢင်းဢိၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၸၢင်းၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆၼိုင်ႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မေႊ 2023 ။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း3 မူင်းၼႆႉ လုၵ်ႈလၢင်းလႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိၵ်ႇပႃးၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ႁၢပ်ႇႁၢမ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ။

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈပူႇၸရေးဢေႃႇတေႃႇ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း 27/05/2023

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 ၵဵင်းတုင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းသူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ။ မီးလုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၾင်ႇမိူင်းတႆးလႄႈ ၾင်ႇမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွမ်း ။

- Subscription -

ပေႃႈထဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း ၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ပၢၼ်ၸဝ်ႈပူဝ်ႇမွင်ႇဝႃႉ။ ပေႃႈထဝ်ႈၸရေးၼႆႉ ပဵၼ်ၸရေးႁေႃးလိၵ်ႈလူင် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် သေႃဝေႃးထေႃး ၵဵင်းမႆႇ AM 1476 ၸွမ်းၼၢင်းသုသီ သဝထိင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 12 ပီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈလီငၢမ်း။

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈပူႇၸရေးဢေႃႇတေႃႇ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း 27/05/2023

ၽွင်းပီ 2018 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS လွႆၵေႃႇဝၼ်း ႁပ်ႉပဵၼ်ပေႃႈဢွၵ်ႇတပ်ႉၵႃႇလူင်သေ ၺၢပ်ႈၸၢင်းပၼ်ပေႃႈထဝ်ႈရေး ၊ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇတီႈၵျွင်းဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း။ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်မေႊ 2023 ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 77 ပီၸဝ်ႈပူႇၸလေး ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တပ်း သေလႄႈလူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်။

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈပူႇၸရေးဢေႃႇတေႃႇ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း 27/05/2023

ၸဝ်ႈပူႇၸရေးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၼႃႈႁိူၼ်း 3 သိုပ်ႇ။ မီးလုၵ်ႈလၢင်း 10 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း