Monday, May 29, 2023

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 17 ပၢင်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈတူင်ႇဝဵင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၾိင်ႈ ငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 27 တင်းမူတ်း 82 ပၢင်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 17 ပၢင် လႆႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး လၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 27 တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ ၽူႈမၢႆၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ပၢင် တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇ မီး 65 ပၢင်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 1,733 ၵေႃႉ။ တႃႇ 17 ပၢင်တႄႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ လႆႈလူႉၵႂႃႇ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း 478 ၵေႃႉ လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး 17 ပၢင် ဢၼ်လႆႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ တေပဵၼ်ပၢင်သွၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၸိၸေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယိုဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၸလၢႆးလွႆ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵိုၼ်မႂ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵိုၼ်ၵဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၽႃဝွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမႆႉႁႆး၊ ဝၢၼ်ႈမူင်ႈသႅမ်း၊ ဝၢၼ်ႈထီႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးသႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းလိင်း၊ ဝၢၼ်ႈလုၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၽိူင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉၼွင်တေႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပွၵ်ႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 478 ၵေႃႉ လႆႈလုတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ပၢင်သွၼ် တီႈဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး 17 ပၢင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ပၢင်သွၼ်လႆႈလူႉ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းလႆႈ ပၢႆႈၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်း၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးၼမ်။ ပၢင် သွၼ်ဢၼ်လႆႈလူႉၵႂႃႇၼႆႉ တေပဵၼ်တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း”- ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ၼၼ်ႉ မႃး တင်းမူတ်းမီး 82 ပၢင်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 4 ပၢင်လႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးပွႆး၊ ဢိူင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ထႅင်ႈ 4 ပၢင် တင်းမူတ်းမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 3,719 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈသမ်ႉ တႄႇဢဝ်ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ထိုင် ၸၼ်ႉၸဵတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း