Thursday, June 20, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ 13/04/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၶဵင်ႇၵႃႈဝႅၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉ ႁိမ်းၵွင်းမူး ယၢၼ်ႇတႅင်းဢွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။

Photo Credit to Owner – မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၶဵင်ႇၵႃႈဝႅၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ ။ ရူတ်ႉၵႃး 3 လမ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ မီး 8 ၵေႃႉ။

- Subscription -

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလင်ႁႅင်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးႁိမ်းႁွမ်းပေႃးသၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၸဵမ် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း။ ၶဝ်ၸၢင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းသေ ၼႄးၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉႁဵတ်း တႃႇဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢင်ႈတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း တီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်လၢႆလၢႆဝဵင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵဵင်းတုင် ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း