Wednesday, July 24, 2024

တႆးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တေၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

Must read

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ တီႈယၢမ်ႈၸတ်းမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းမႃးမီး 3 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ (မၢႆတွင်း – ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပီၼႆႉ တေယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးသေ ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်တႄႉ တေပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး တၢင်းမိူင်းၶွၼ်၊ မိူင်းမၢဝ်း၊ မိူင်းတီးလႄႈ မိူင်းဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-17/4/2023 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းမႃး မီး 3 ပီ ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ပီၼႆႉ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ် လဵၼ်ႈၼမ်ႉ/ ႁူတ်းၼမ်ႉၵၼ်၊ သွၼ်းၼမ်ႉၽြႃး၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ ထွမ်ႇလိၵ်ႈထွမ်ႇထမ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ပႃးတၢင်းၵႃႈဝႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တေယူႇတီႈ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ၸတ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တင်းမူတ်းတႄႉ ၶဝ်ဢွၵ်ႇပၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ မိူင်းၶႄႇ
ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ (မၢႆတွင်း – ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းသေ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း တင်ႈတႄႇ ပီ 2020 – 21 – 22 ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ် ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ မႃးထႅင်ႈ တင်ႈတႄႈ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼႆႉ ၸင်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်း မိူင်းၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉ ၽၵ်းတူမိူင်း တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ မိူင်းၶႄႇ
ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ (မၢႆတွင်း – ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

“ဢၼ်ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ မၵ်းမၼ်ႈပၼ် ပွႆးၾိင်ႈထုင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶဝ်တေမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉ ပဵၼ်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းလုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵိုတ်းၵၢၼ်ၵၼ် 3 ဝၼ်း 5 ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ် ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး၊ ၶဝ်ႈဝႃႇဢွၵ်ႇဝႃႇ ပွႆးၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈသင်ၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး၊ ၵိုင်ႇမ၊ မိူင်းတိင် ယွၼ်ႉပီႈၼွင်ႉတႆး ယူႇၼမ်ႁႅင်းလႄႈ ပေႃးၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၸိုင် တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢွၵ်ႇ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇပၼ် တင်းမူတ်းယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းၶွၼ်သမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11-13/4/2023 ။ မိူင်းမၢဝ်း 13-15/4/2023 ။ မိူင်းဝၼ်း 11-14/4/2023 လႄႈ မိူင်းတီးသမ်ႉ 16-17/4/2023 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း