Wednesday, June 7, 2023

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႆးလႅင်တိူင်းၸေႈၵႅင်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႅင်ၶၢဝ်းမႆႈ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႅင် ဝၢၼ်ႈထမၢၼ်ႉသီ(ထမၢၼ်ႇတီႇ) ၸႄႈဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးလႅင်။

Photo The Voice of ShanNi-ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႅင် တီႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈထမၢၼ်ႉသီ ဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉတႄႇၸတ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/03/2023 ။ တေဢၢၼ်းသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းမႆႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးယၢၼ်ႇၼွင်ႇၸူဝ်း ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈတႄႉတႆးလႅင် ဝၢၼ်ႈထမၢၼ်ႉသီ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလႅင် The Voice of Shan Ni ဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင် တီႈႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်းၼႆႉ ဢၼ်မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးလႅင် ၵိုတ်း 3 ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင် ဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးလႅင် ၸင်ႇလႆႈသႂ်ႇၸႂ်ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႅင်ၼႆႉမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 60 ၵေႃႉ မေႃသွၼ်မီး 5 ၵေႃႉ ။ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်တွၼ်ႈၼႂ်လႄႈတွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 2 ၶၢဝ်းသေ ပူင်သွၼ်ပၼ်။


ဢိင်ၼိူဝ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ငိုၼ်းသေ လႆႈပိုင်ႈဢိင် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈထမၢၼ်ႉသီ ဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်းၵူၺ်းလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း