Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉဢၢၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၾင်ႇမိူင်းထႆးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ၺႃးတီႉ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႂ်ႉလၢၼ်ႇၽၵ်းတူႈၶဝ်ႈမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵႃးတၢင်ႇ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်သွင်လမ်း ႁၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူင်းထႆးမူၵ်းသွၼ်ႉမႃးၼႂ်းၵႄႈၽၵ်း  ဢၢၼ်းဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး။

Photo : ႁၢင်ႈၵႃးဢၼ်တၢင်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၢၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ထႆး Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶၢဝ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၶူဝ်မၢႆ 1 မႄႈသၢႆ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈမိူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵႃးတၢင်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈ ၼၢင်းၶဵဝ်လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢႆရူတ်ႉမိူင်းတႆး SHN ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူင်းထႆး မၢႆရူတ်ႉ ( 5 กข กทม ) လမ်းၼိုင်ႈမူၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၽၵ်းတီႉၺွပ်းသေယိုတ်းဝႆႉ။

- Subscription -

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ႁၼ်ရူတ်ႉၵႃး မၢႆရူတ်ႉမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး တၢင်ႇဝႆႉၽၵ်းၶဵဝ် လုၵ်ႉမႄႈသၢႆဢၢၼ်းၶၢမ်ႈၶူဝ် ၶဝ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ၊ ၽိူဝ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းထႅင်ႈ ၵေႃႈၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈမူၵ်းမႃးၼႂ်းၵႄႈၽၵ်းၶဵဝ်ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ။

Photo : ႁၢင်ႈၵႃးဢၼ်တၢင်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၢၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉ

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၽၵ်း 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသွင် ဢႃယု 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ 26 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ထိုင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ်လႆႈ 3000 ဝၢတ်ႇထိုင် 4000 ဝၢတ်ႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈယွႆႈယႅမ်းသေ တေလမ်းထိုင် ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/3/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး(မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း) 2 လမ်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း