Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းတူဝ်တီႉဝႆႉ သိုၵ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၶူဝ်လွင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ သိုၵ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်။

ႁၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ - SSPP
ႁၢင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၶူဝ်လွင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇလုၵ်းၶႆႉ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉ သိုၵ်း SSPP ဝႆႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇတင်းၶဝ်ယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်တေပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA လတ်းၵႂႃႇတၢင်းၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်လွင်းၼၼ်ႉလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၸင်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လတ်းၽၢၼ်ႇဢၼ်ၶဝ်မႃးတင်ႈၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ဝႆႉတီႈ ၶူဝ်ၼၼ်ႈ ၶဝ်ႁွင်ႉၵႃးၵိုတ်း ၵႃးသမ်ႉဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ ၶဝ်လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်း ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တင်းသွင် ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵူၺ်း”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၶွင်ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်လွင်းၼၼ်ႉ တေယၢၼ်ၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မွၵ်ႈ 1 လၵ်း တေမီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း သီႇပေႃႉ – မိူင်းယႆ – လႃႈသဵဝ်ႈ ။

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၶူဝ်လွင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်တပ်ႉၶမယ 325 လႄႈ တပ်ႉၵွင်ႈလူင်(အမြှောက်တပ်)ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်းမိုဝ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ SSPP/SSA လႆႈၵႂႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယႃႇပျေႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NSPNC တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဝၢၼ်းႁႆးၼႆႉ လၢႆလၢႆၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း