Friday, February 23, 2024

UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမီး 19 ပႃႇတီႇ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈမႃး တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈပၢႆ ၼႂ်းဝၼ်တီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇ ဢၼ်မႃးတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ မီးၵႂႃႇ 19 ပႃႇတီႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo by SHAN/ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႃႇၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈလၢႆးၶႃႈ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2018

ၼႂ်းဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ 19 ပႃႇတီႇၼႆႉပဵၼ်တႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 5 ပႃႇတီႇလႄႈ တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း 14 ပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 5 ပႃႇတီႇၼႆႉပဵၼ် ပႃႇတီႇ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP၊ ပႃႇတီႇ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ဢၼ်လုၵ့်တီႈ ပႃႇတီႇ မွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈမႃး ၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈတႆး (ရှမ်းနှင့်တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႂ် ၊ ပႃႇတီႇ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း – တၸၺ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး လႄႈ ပႃႇတီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်း ပြည်သူ့အကျိုးပြု ကျောင်းသားများပါတီ၊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။

ပႃႇတီႇ ဢၼ်တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉတႃႇ တေၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းသမ်ႉပဵၼ် -ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၽလူင်ႇ- သဝေႃႇ၊ ပႃႇတီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ၊ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(MPD)၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၊ ပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ် ရၶႅင်ႇ၊ ပႃႇတီႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် (KSPP)၊ ပႃႇတီႇဝၼ်ႇသႃႇၼု၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ၊ ပႃႇတီႇ လေႇပႃႇပႃႇတီႇဢဵၼ်ႁႅင်းတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၶၢင် (NDP Kachin)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (New National Democracy Party)၊ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လီသူႇလႄႈ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်း ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈတႆးလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆႈမီႈမႂ်ႇမိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးတႄႉဝႃႈ – ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေလႆႈတၢင်ႇၶိုၼ်းမၢႆၾၢင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ၊ သင်ဢမ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်းမၢႆၾၢင် တေထုၵ်ႇယႃ့မွတ်ႇပႃႇတီႇပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်း NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်ႈၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵဵဝ်ႇယုင်ႈၸွမ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇၼႆႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေၸတ်းမိူဝ်ႈလႂ် ဝၼ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅတ်ႈတေႃး ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇလီသေ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီးယူႇလၢႆလၢႆဝဵင်း။

ၶေႃႈမုၼ်း- RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း