Wednesday, April 24, 2024

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 7 တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

Must read

ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၼႂ်းပိူင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၼႆသေ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်၊ မေႃသွၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸၢႆး/ ယိင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 230 ပၢႆ လႄႈ ၶူးပူင်သွၼ် 10 တူၼ်။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူးၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 7

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်း ၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇတေပဵၼ်မေႃသွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 7 တီႈၵျွင်းၶမ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တေႃႇ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 7

ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ ၽူႈမၢႆၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ၽိုၵ်း ၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း 3 ဝၼ်း။ ပေႃးလူင်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12 ၼႆ တေတႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ လၵ်းသုတ်ႇ ဢၼ်တေပူင်သွၼ်ပၼ်သမ်ႉ တေပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈ လၵ်းသုတ်ႇပရိယတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ။ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ဢၼ်ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်မူႇပိူင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈ ပုတ်ႉထ လႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁႂ်ႈပေႃးမိူၼ်ၵၼ် တင်းတူင်ႇဝဵင်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇႁွင်ႉမွၵ်ႇထိုင် မေႃသွၼ် ၵူႈပွၵ်ႉ၊ ၵူႈဢိူင်ႇ၊ ၵူႈဝၢၼ်ႈ မႃး ၶိုၼ်ႈၽွၼ်ႉၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းပိုတ်ႇပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 100 ပၢင် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 7

“ဢၢၼ်းဝႆႉ ပၢင်သွၼ် ဢၼ်တေပိုတ်ႇၵႂႃႇ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇယွမ်း 80 ပၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ႁဵင်။ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇသုၵ်ႉ၊ ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ပၢင်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 6 ႁဵင်ၵေႃႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ် မႃးၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 2 ႁဵင်ပၢႆ လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃး ပဵၼ်ၶိုင်ႈ”- ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း