Friday, March 31, 2023

ၸၢႆးသိူဝ်ႈလမ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းႁႅမ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ်

Must read

ၽူႈၸၢႆးသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းလမ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁႅမ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ 69 တီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၶူဝ်းၶွင် ႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။

ၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁႅမ်း 69
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁႅမ်း 69 ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇၶူဝ်းသီလမ်းသေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈ ၽၵ်းတူႁူင်းႁႅမ်း 69 ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ တႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢၼ်ႇ ၽၵ်း တူ ႁူင်းႁႅမ်း လူႉၵွႆတင်းၼမ်လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တၢင်းၼႃႈႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ 2 လမ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆမႃးတီႈၼႃႈႁူင်းႁႅမ်း ၼၼ်ႉသေ မႃးဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ။ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉ လူႉၵွႆမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႉႁူင်းႁႅမ်း ႁိမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ လွင်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈႁူင်းႁႅမ်း 69 ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈႁူင်းႁႅမ်း 69 တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁဵတ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်း။

“လႆႈႁူႉဝႃႈ ႁူင်းႁႅမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ ၵွင်ႉၵၼ်တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉသေပိုတ်ႇ။ တီႈႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေ ပိုတ်ႇဝႆႉ KTV ။ ႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ် 3-4 ၸၼ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇလႄႈ ပိူၼ်ႈမႃးပွႆႇ မၢၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၶိူဝ်းယႂ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်းမႃး ၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးပွႆႇတႅၵ်ႇ၊ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယိူင်းၸူးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သၢႆၵွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉမႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:15 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵမ်ႉၵေႃႇ ပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:50 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ယၢမ်းၵၢင် ၶမ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ၵမ်း တီႈႁူင်းလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း