Saturday, May 25, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:19 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မႆႈတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈၶႄယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ၵႃးၶႄၾႆးၵႂႃႇလမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo credit to Aike Naw- ႁၢင်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင်လူင်

ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁူႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ။ လွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်း ယေးၵေႃႈပႆႇႁူႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁၼ်လၢမ်းမႆႈပႃးသၢႆၾူၼ်းသၢႆၾႆး ၶၢင်ႈတၢင်းဝႆႉၽွင်ႈ။

ႁိူၼ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်းမႆႉလႄႈၾႆးမႆႈႁႅင်း မႆႈဝႆး။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၾၢႆႇၶႄၾႆးတိုၵ်ႉၸွႆႈၶႄယူႇ ၶႄယင်းပႆႇလႆႈ။ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၾႆးလၢမ်းၸူးႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း