Wednesday, April 24, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 5 ၵေႃႉ ပႃးၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵေႃႉ႞

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 5 ၵေႃႉ ပႃးၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း တၢင်းၵႂႃႇ ၵွင်းမူးသူၺ်ႇတၵူင်ႇ(ပွမ်) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ ။ ပႃးၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ပီႈၸၢႆးၶမ်းႁိူင်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းယူႇ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႃႈႁိုဝ် ယင်းပႆႇႁူႉၶႃႈ ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆၵမ်းဝႆႉဢေႃႈ၊ ပေႃးထွမ်ႇသဵင် တႄႉ ပိုင်ႉပိုင်ႉ ၼႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵမ်းၶႃႈ။ ႁၢင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇႁိုင် လႆႈဝႃႈ တႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းလုမ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁၼ်ပိူင်ပဵၼ်မႃး ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်သႂ်ႇ လုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ – ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇၽႂ် ၶႂ်ႈယႃႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁိုဝ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၵွပ်ႈသင် ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတိုၵ်ႉ ၶတ်းၸႂ် ၸွပ်ႇထၢမ်ဝႆႉထႅင်ႈယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း