Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး တီဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

 ဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိမ်းပွၵ့်5 ဝၢၼ်ႈၼွင်လဵၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိဘသွေးအလှူရှင်အသင်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တၢႆ ၼႂ်းၼႃးၼၼ့် ဢေႃႈ။  ဢမ်ႇပေႃးၵႆဝဵင်း။ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶႅပ်ႇဝဵင်း ၼၼ့်ၼႃႇ။ သဵၼ်ႈတၢင်းဝေႃႇၶူၵ့်ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈ။မၼ်းတၢႆယွၼ့်သင်တႄ့ ဢမ်ႁူႉၸွမ်းလီလီ ပလိၵ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇတေႃႉတူဝ်တၢႆလႄႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ်ၵွႆး။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄ့ တေႃႉတႄ့ႁၼ်တီႈ ဢွင်ႈတႃမၼ်းမၢၼ့်မၢၼ့်ဝႆ့ဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ့်ဢမ်ႇႁၼ်သင်” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵေႃ့ဢၼ်လူ့တၢႆၵႂႃႇၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ ၵျပူဝ်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵျသီး လႄႈ ပႃႈၼႃႇပူဝ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်လဵၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ယွၼ်ႉသင်လႄႈတၢႆ ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပိူင်ပဵၼ်မၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိဘသွေးအလှူရှင်အသင်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵမ်းပူၼ့်ၵေႃႈ ပဵၼ်ႁဵတ်းၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼၼ့်တႄ့ တူဝ်တၢႆပေႃးၼဝ်ႈလၢၼ်ႈယဝ့်ဢေႃႈ။ လႆႈဝႃႈမီးမႃးသွင်ပွၵ်ႈယဝ့်ၼႆ့ တၢႆၼႂ်းတူင်ႈၼႃးႁဵတ်းၼႆ။ တူၺ်းတႄ့ လႅပ်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၵူၺ်းၼေႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/2/2023 ၼႆ့ၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဵင်းၽွင်း တီႈဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုဝ်ႈၵေႃ့ဢၼ်တၢႆၼၼ့် ပဵၼ် မွင်ႇၸေႃႇၼွင်ႇ(ဢမ်ႇၼၼ်) ၼွင်ၵျီး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း