Friday, June 14, 2024

သင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ

Must read

ၸုမ်းသင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ 2023 တေဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်တႃငၢၼ်း တီႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်သင်ၶၶိူဝ်းတႆး 2023
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး မႁႃႇသႅင်ၾႃႉ/ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇသင်ၶတႆး ၸိုင်ႈထႆး 2023

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း တီႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၊လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး မႁႃႇသႅင်ၾႃႉ ၵႅမ်ၽူႈမၢႆ ၸုမ်းသင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် လွင်ႈဝတ်ႉဝႃးလႄႈ ၵႄႈၶႆလွင်ႈပၼ်ႁႃ တီႈထူပ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႄႈ။ သပ်း လႅင်းၼႄ လွင်ႈငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်သင်လၢႆလၢႆ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်မႃး တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်သင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ပီၼႆႉ ၸင်ႇတႄႇၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တေမွၵ်ႇပၢင်း တူဝ်တႅၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ လမ်းပုၼ်းလႄႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး 61 ဝတ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႂႃႇပၵ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်းဝဵင်းမႄႈသၢႆ၊ မႄႈၾႃႉလူင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ်၊ မိူင်းၾၢင်၊ မႄႈဢၢႆး၊ ဝဵင်းႁႅင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈ တွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်လႄႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇဢိၼ်းတႃး ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၽရႃႉၶူး ထီးရၵိတ်ႇ ၵူဝ်းသူၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူၺ်ႈသႆႉ ဝဵင်းႁႅင်၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇမႁႃႇၺႃႇၼိၼ်တ၊ ၽူႈမၢႆ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူး မႁႃႇ ဢၼုၽၼ်းလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈမၢႆ မႁႃသႅင်ၾ။ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၼႆႉ 4 ပီ တေလိူၵ်ႈတင်ႈ 1 ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း