Wednesday, March 22, 2023

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် သီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး)ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (မႁႃႇတေႇဝီႇ) ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉ ၊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈမႄႈဢိင်းငႄးၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇတီႈ ႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ မိူင်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 91 ပီ ။

ႁၢင်ႈၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ
Photo by – ၶႅၵ်းႁၢင်ႈ- shan.saothusandiaward.com/ ၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်တင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉၶႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05/07/2023 ၶၢဝ်ယၢမ်းမိူင်းၶဝ် ၶႃႈ။ လူႉသဵင်ႈယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်ႈဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 91 ပီ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းၸိုင် ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသု ၸၼ်ႇတီႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင်လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ ပဵၼ်မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် ၸဝ်ႈၾႃႇလူင် ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် မိူင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵၼ်ၽွင်းပီ 1953 ။ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယိင်းၵိင်ႇၼရီႇလႄႈ ၸဝ်ႈယိင်းမႃႇယႃႇရီႇ။ မိူဝ်ႈပၢၼ် ၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈယိင်းတင်း သွင် ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈမိူင်းဢေႃႊသတြေးလီးယိူဝ်ႊ (မိူင်းၸႃတိ) မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း။

ထိုင်မႃး ပီ 2008 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းသေ တႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ။ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ သူးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) မွပ်ႈယိုၼ်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် မိူင်းတႆးႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ ၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်တႃႇႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈထုင်း ၸိူဝ်းၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈလႆႈႁပ်ႉသူးၼႆႉၵႂႃႇ မီး 14 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ လႆႈႁပ်ႉသူးၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်း သူး 4,000 တေႃႇလႃႇ (USD) ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း