Sunday, March 26, 2023

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆ ၶၢင်ႈတၢင်း

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေတၢႆဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ  ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ တၢႆႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶႃးၶႅမ်(ခိုက်ချဉ်ရွာ) ဢိူင်ႇၵွင်းၵႄးဢီႇ(ကောင်းကြဲအီ) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ(လားရှိုးလူငယ်လူမှုကူညီရေး) ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾႆးသျွတ်ႉမၼ်းဢေႃႈ။ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ မၼ်းၵႂႃႇယူႇၸမ် လၵ်းၾႆးလူင်ဢၼ်မီးႁႅင်း  66 KV ၼၼ့်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ထိုင်တီႈၾႆးပေႃးသျွတ်ႉတၢႆၼၼ့် ။ မီးၵူၼ်းထူဝ်းၾူၼ်းမႃးလၢတ်ႈဢေႃႈ  ဝႃႈ မီးၵူၼ်းၾႆးသျွတ်ႉၼႆလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်း ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵေႃ့ဢၼ်ၾႆးၾႃ့သျွတ်ႉသေလူ့တၢႆၵႂႃႇၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု မီးမွၵ်ႈ 40 ပီ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်သူင်ႇတီႈႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ(လားရှိုးလူငယ်လူမူကူညီရေး) ၵေႃ့ၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၶႃႈ။မိူဝ်ႈလၢႆလိူၼ်ပူၼ့်မႃးၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢၢင်ႈၵႂႃႇလၵ့်သၢႆၾႆး တီႈလၵ်းၾႆးလူင် ဢၼ်မီးတၢင်းၽႄ ၵႂႃႇတၢင့်ယၢၼ်း၊ ၼၼ့်ၵေႃႈ ထိုင်ၾႆးသျွတ်ႉတၢႆထင်တီႈဢေႃႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမိူၼ်ၼၼ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတႄႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ မီးၵူၼ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆလၢႆး မၢင်ၸိူဝ်းဝူၼ့်ပွတ်းသေ ထိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း မၢင်ၸိူဝ်း  တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ့် ပဵၼ်ၸႂ်ယွင်ႇၸႂ်မႃႈသေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်းၵေႃႈပီၼႆႉမီးမႃးၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း