Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈတဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၵူဝ်ႁႄဢွၵ်ႇပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မိူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းသီႇသုင်ႇ မိူင်းလင်း ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo: Online

ဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 503 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁၢၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢတ်ႇၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢင်ႉႁၢၼ် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝတ်ႉသီႇသုင်ႇ မီးႁူဝ် ၵူၼ်း 50 ပၢႆ ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ တီႈၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းၵေႃႈမီး တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပေႃးယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁၢၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶီႇၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း။ မိူဝ်ႈၶဝ်ထိုင်တီႈၸဝ်ႈမိူင်း ၵႄႈၵၢင် ပွၵ်ႉႁွင်ႇလႄႈ ပွၵ်ႉၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းႁၢတ်ႇ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁၢၼ်ၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း မီးတင်းမူတ်း 86 လင် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမီး 300 ပၢႆ။သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ဝၢႆးသေ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်း ဢဝ်ၶမ်းဢဝ်ၾူၼ်းဢမ်ႇၵႃး ပၢႆပေႃႉထုပ်ႉၵႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မူပ်ႇလူႉၵွႆပႃး။ ယွၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵူဝ်ႁႄသေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇလႄႈ လွင်ႈလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်း တင်းၾူၼ်းၵႂႃႇ ၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး” ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း တီႈႁိမ်းၼမ်ႉမႆႈတွင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁၢႆႊဝေႊ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း၊ ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ လိူဝ်သေ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ယင်းမီးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ/ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2012 ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ဢၼ် ၸုမ်းဝႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း