Thursday, February 9, 2023

ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးပေႃႉႁိမ်ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃ့သေ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းၵႂႃႇၵၢၼ် ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် 5 မူင်းၼၼ့် မွင်ႇယႄးယိၼ့် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း (ရွှေတာချီ)တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊မၢႆတူဝ် 361 ယူႇဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆး(ၶ)ဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း၊ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးပေႃ့သေ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈ တီႈႁိမ်း ပၢင်ပေႃ့မၢၵ်ႇၵွပ့်ၾ် Regina ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵၢၼ် ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် ။

ၵူၼ်းတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ရွှေတာချီ)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈၼၼ့်။ မၢႆတူဝ်မၼ်းပဵၼ် 361 ဢေႃႈ ။ မၼ်းဝႃႈတေၵႂႃႇႁပ့်ၶႅၵ်ႇၼႆဝႃႈ။  ၶိင်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ သမ့်တိုၵ့် လပ်းသိင်ႇဢိတ်းဢိတ်း ။ မၼ်းသမ့်ၵႂႃႇ တၢင်းလတ်း (မြို့ရှောင်လမ်း) ၼၼ့်ၼႃႇ။  မိူဝ်ႈမၼ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈသႂ်ႇၾၢႆႇၼႃႈ ပၢင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၸၢၼ်ႇလိၼ်းၽျူဝ်း(စံလင်းဖြိုးကွင်း) ႁိမ်းပၢင်ပေႃ့ၵွပ့်ၾ်ၼၼ့် မီးၵူၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ သႂ်ႇၽႃႈပူၵ့်ၼႃႈ သေ ပႂ်ႉဝႆ့။ ၽွင်းမၼ်းထိုင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပူၵ်ႉၼႃႈဢဝ်ၶွၼ်ႉယၢဝ်းပေႃႉပၼ်တိူဝ်ႉၵွင်ႇၵေႃႈမၼ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ မၼ်းလူမ်ႉလူင်ၵႂႃႇ။ ၵတ်ႉၵႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇႁူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈတၢႆ။   မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ တိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆ့တီႈပလိၵ်ႈဝႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် လႄႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း သူၺ်ႇတႃႇၶျီႇ

ရူတ့်ၶိူင်ႈဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၵႂႃႇၼၼ့် ပဵၼ်သႅၼ်း Yamaha Fino   model 2021 သီလမ်လေႃးလႅင် ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၸွမ်း လၢၼ့်ၵမ့်ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆ့လႂ် တီႈသိုဝ့်တီႈၶၢႆလႂ်  ႁႂ်ႈၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၶွင်ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢႆလိူၼ်ဢၼ်ပူၼ့်မႃးၼႆ့ၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈၽွင်းၼႄႁွင်ႈယႃသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈထူင် သုမ်းငိုၼ်းလႄႈၶမ်းတင်းၼမ် ။

ၶၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၽူႈလၵ့်ၸၵ့်ၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။  မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈ ၵူၼ်းႁၢႆ့ၵူၼ်းၸူၼ် မီးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ တေၵႂႃႇလႂ်ပႆလႂ်ၵေႃႈ လႆႈၾၢင့်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း