Thursday, May 30, 2024

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်

Must read

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

Photos -chiangmainews.co.th- ပၢင်ၵုမ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တႃႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2022 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ  ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ့်ၶၵ့် တႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းလၵ့်ၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းမီးဝႂ် တေဢမ်ႇလႆႈမီး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ –   ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ ၸိူဝ်းႁပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း၊ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸိူဝ်းႁပ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်လႄႈၵၢၼ်ႁဵတ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိုင် ၸဵမ်ပေႃႈလဵင်ႉလႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တေလႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ့် တေမီးတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ-  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပေႃ့ၵႃ့မႄႈၵႃ့ ၊   ၸုမ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းသဝ်း ၊ ၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ႁူင်းႁႅမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့  ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆ့ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸၼ့်ၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႈလႄႈ ထႅၵ်ႊၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊ    (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP CMU))  ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

 ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၽွင်းပၢင်ၵုမ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵုၼ်ႇဢေႊသျႃႊ-ပၸိၾိၵ်ႉ ႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈမိူင်းထႆး ဝၼ်းတီႈ 15-19/11/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝႃႈ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် 2 ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလိူဝ်ႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၊ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသေဢိတ်းယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် တင်းၼမ်၊ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း