Thursday, March 23, 2023

ငိုၼ်းထႆးမၢင် 1000 ပွမ် ၽႄႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မၢင် 1000 ပွမ် ၽႄႈလိူင်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၵႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပွၵ်ႉသၼ်သၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူၼ်မၢင် 1000 ဢၼ်တႄႉမၼ်းလီလီ ၶႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇတူၺ်းလီလီ ဢမ်ႇႁူႉၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်မၼ်းၼႆ။ လၢႆးႁဝ်းၶႃႈထတ်းတူၺ်းတႄႉၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇၸေႈၶၢဝ်ၶၢဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်းတူၺ်းတၢင်းလႅင်းၼႆ ပေႃးပဵၼ်မၢင်ဢၼ်တႄႉမၼ်း တေႁၼ်ႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶႃႈၼႃ။ ပေႃးဢမ်ႇႁၼ်တႄႉပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလႄႈၸၢႆႇမႃးငိုၼ်းမၢင် 1000 ဢၼ်ပွမ်ၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉပဵၼ်ဢၼ်လူႉသုမ်းၼမ်တႄႉတႄႉ။ သင်ဝႃႈ ငိုၼ်းမၢင် 1000 ပွမ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႂ် တူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၸိူဝ်းၼႆႉလႂ် ယိင်ႈၶႅၼ်းယၢပ်ႇၸႂ်လူင်လၢင်။ ၵွပ်ႈၼႆတၵ်းလႆႈတူၺ်းလီလီသေၸင်ႇယိပ်း ၸင်ႇဢဝ် ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိုၵ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ငိုၼ်းထႆး 1000 ၼႆတႃႇတေႁႃမႃးလႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈလူင်။ ဢီႈသင်ၵေႃႈၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်လူင်မိူၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈၶဝ်ၼႆႉမီးၵႃႈၶၼ်ၼႃႇၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈၶူဝ်းၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်။ ပေႃးလႆႈႁပ်ႉၺႃးတႄႉ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမျၢတ်ႈသင်သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၵိၼ်ၵႂႃႇပႃးၼိူဝ်ႉလႅင်မၼ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈလႆႈၾၢင်ႉတူၺ်းလီလီၵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈပၼ်ႁႃငိုၼ်းပွမ်ၽႄႈလၢမ်းၸိူင်ႉၼႆၵႆႉၵႆႉမီးမႃးယူႇသေတႃႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ဢမ်ႇၸွမ်းၸွပ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သင်- ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း