Saturday, May 25, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။

 မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇပႃးပလိၵ်ႈပႂ်ႉယၢမ်း  2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈတၢင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈ တႃႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽွင်းမီးၶေႃႈပူင်တၢင်းၼိူဝ်မႃးတႃႇၶၢႆႉတီႈယူႇ ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

“ပေႃးမီးဢမိင်ႉတူၵ်းမႃး ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉတီႈၼႆ ၶဝ်ၵႆႉႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼႆႉၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း မၼ်းသုၵ်ႉသၵ်ႉတၢင်းပုၼ်ႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈႁဵတ်းၵႅင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢိတ်းဢွတ်း၊ ႁဵတ်းၵႅင်ႈယိုဝ်းထွင်ႉထွင်ႉထႅင်ႉထႅင်ႉသေ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ တီႈၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးတႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်။ ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ  ။

 “ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၺႃးတီႉတႄႉဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၺႃးတီႉယွၼ်ႉသင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၸွင်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ” ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၵႃးဢၼ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ -သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးသူင်ႇၶူဝ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ ႁၼ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ထုၵ်ႇလီထၢင်ႇထိူမ်သေလႄႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းႁွင်ႉၸဝ်ႈၶွင်မႃးၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ  ။ ထႅင်ႈၵေႃႈၼိုင်ႈတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၼႂ်းဝဵင်း။ ၶဝ်ပဵၼ်ၽႂ် လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ် ယွၼ်ႉသင်လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၶဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 လိူဝ်ၼၼ်ႉၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ မႃးၶၢႆယူး ၶၢႆသၢတ်ႇ ၽႃႈမႆဢုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇ မေႃးၼႂ်းဝဵင်းယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း ၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉ 6 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢင်ႇထိူမ်သေ တီႉၺွပ်းဝႆႉသမ်ႉ မီး 10 ပၢႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း