Saturday, September 30, 2023

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်ၼႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃး ၽဝ်မီးၸမ် 4 မိုၼ်ႇလင်

Must read

ၼႂ်းပီ 2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်ၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၽဝ် မီးႁိမ်းၸမ် 4 မိုၼ်ႇလင်မႃးယဝ်ႉ ၸုမ်း ISP Myanmar ၵဵပ်းတွမ်ၶေႃႈမုလ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ


ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၼ်ႁႃၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်မႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈပဵၼ်ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။
ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ် ၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၽဝ် မီးထိုင် 36000 လင်။ ႁူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်ၼႆႉလႆႈဝႃႈ ပဵၼ် 94% ၶွင်ႁူဝ်ၼပ်ႉႁိူၼ်းထုၵ်ႇၽဝ်တင်းမူတ်း။

- Subscription -


ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃးၽဝ်ၼမ်သုတ်းပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၊မီးထိုင် 70% ၶွင်ႁူဝ်ၼပ်ႉတင်းမူတ်း။ ပေႃးၼပ်ႉလင်ႁိူၼ်းၸိုင် ဢၼ်ၺႃးၽဝ် မီး 27000 လင်။


ၼမ်သုတ်းထိသွင် ပဵၼ်ၼႂ်းတိူင်းမၵူၺ်း။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၽဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 8800 လင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတေပဵၼ်မိူင်းၶျၢင်း ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းၶၢင် ၊မိူင်းတႆး၊ မိူင်းမွၼ်း၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ တိူင်းတၼၢဝ်းသီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။


ပေႃးမႃးႁုပ်ႈတူၺ်း ၸိုင် ဝဵင်းဢၼ်ၺႃးၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၼႆႉ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း မီးယူႇ 81 ဝဵင်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃးၽဝ်ၼမ်သုတ်းပဵၼ်ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇမီး 3400 လင် လႄႈ ဝဵင်းမျၢႆႇ ၺႃးၽဝ် 3100 လင် – ပဵၼ်ၼႂ်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။


တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈဢၼ်ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇၵိုတ်းပႆႇလိုဝ်ႈ။ တိုၵ်ႉမီးယူႇၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၺႃးၽဝ် 1100 လင် လႄႈ ၼႂ်းတိူင်းမၵူၺ်း သမ်ႉ လင်ႁိူၼ်းၺႃးၽဝ်မီးထိုင် 700 ပၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်း 14500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၶၢဝ်ႇတီႈ VOA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း