Monday, May 20, 2024

ၶွမ်ႊပၼီႊၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ   ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈၵႃႈၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း

Must read

ၶွမ်ႊပၼီႊၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸဵင်ႇယေႇၵၢၼ်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉ(လၢႆႊသိၼ်ႊ) ဝႆႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇၵဵပ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် သေ ဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆၶိုၼ်ႈၵႃႈၵဵပ်းယုၵ်းယၢၵ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဝႂ်တတ်းငိုၼ်းဢမ်ၶွမ်ႊပၼီႊမႃးၵဵပ်းၵႃႈယုၵ်းယၢၵ်း တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉ မႃးၵဵပ်းတီႈ ႁိူၼ်းႁဝ်းဢေႃႈ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ လိူၼ် 3000 ၵူၺ်း။ ၵမ်းၼႆႉ 5000 ပၢႆၵဵပ်းလိူဝ် ပႃးတႃႇသွင်လိူၼ် ထႅင်ႈၵွၼ်ႇၼေႈ ပေႃးထၢမ်ဝႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈၶိုၼ်ႈၼႆ ၶဝ်ဝႃႈတၢင်းၼိူဝ်ၸႂ်ႉၶိုၼ်ႈ ၼႆၵူၺ်း။  မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈဝႃႈ လႆႈပၼ်ဢမ်ႇၵႃးၼၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇၼႆဢေႃႈ “ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မႅၼ်ႈၽွင်း ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်ၶိုၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ၶွၼ်ႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဵပ်းမၢင်ၸိူဝ်း ၶိုၼ်ႈၵႃႈမႃးထႅင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵမ်ႈၼမ်ယၢပ်ႇၸႂ်ဝႆႉ။

ၵူၼ်းပွၵ်ႉပႃႇလႅင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၢၵ်း ၼိုင်ႈလိူၼ် 2000 ပျႃးၵူၺ်း ၼႂ်းသွင်ပီမႃးၼႆႉၼေႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ 3000 ယဝ်ႉ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ ၶဝ်ယၢမ်ႈမႃးၵဵပ်း 4000 လူးၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၶႃႈ ဢမ်ႇပၼ် ယုၵ်းယၢၵ်းၵေႃႈမီးဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ယွၼ်း 5000 ၼႆထႅင်ႈ ၶဝ်ဝႃႈၶဝ်သုမ်းၼႆဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၵဵပ်းပဵင်းၼၼ်ႉ တီႈတႄႉမၼ်းၶဝ်မဝ် (ၸၼ်ၵၼ်ႇထရႅၵ်ႈ)ဝႆႉၶႃႈလူင်။  ၶဝ်လူဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူၺ်းဢေႃႈ သမ်ႉမႃးၵဵပ်းတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။   သမ်ႉမီးၶဝ်ၵူၺ်းၶႃႈၼေႈ ၵူၼ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ  ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ဢၼ်ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸဵင်ႇယေႇၵၢၼ်ႇ ႁၢပ်ႇဢဝ် ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းဝႆႉမီးမႃး 8 ပီပၢႆယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မီး 40 ပၢႆ ၵႃးတေႃႉၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမီး 9 လမ်း။  လႆႈၸွမ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းပၼ်တႃႇ (8600) လင်ႁိူၼ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။မိူဝ်ႈလဵဝ် 1 လိူၼ်လႂ် ၼိုင်ႈႁိူၼ်း ၶဝ်ၵဵပ်း 5000 ပျႃး။ ယူႇတီႈ လင်ႁိူၼ်းလႂ် လၢၼ်ႉလႂ် ယႂ်ႇ/လဵၵ်ႉ သေ ၵႃႈၶၼ်ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ၵေႃႈၵဵပ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၼ်ႁႃၼႆႉသေ ၾၢႆႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိတ်းတေႃႇတူၺ်းတီႈမၢႆၾူၼ်းဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈဝႂ်တိုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းႁပ်ႉၾူၼ်းယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇယွမ်းတွပ်ႇပၼ်လွင်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း