Wednesday, December 6, 2023

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 43 ၸုမ်းတိုၵ်းသူၼ်း Facebook ယႃႇလႅၵ်ႈ ပိူင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ News Feed မႂ်ႇ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ၸုမ်း Facebook (Meta) တေလႅၵ်ႈပိူင် ၼႃႈလိၵ်ႈ News Feed  ၊ ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇဢၼ် Facebook (Meta) တေလႅၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇသၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈပဵၼ်ၵၢင် ၼႆသေ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 43 ၸုမ်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းပဵၼ်ၵၢင် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 43 ဢၼ် တုၵ်းယွၼ်းၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ ယႃႇလပ်ႉ တၢင်းႁူႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇႁူႉ

ၼႂ်းပီ 2021 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ Facebook  လႅၵ်ႈ News Feed မႂ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ  ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢႄလ်ၵူဝ်ႊရိတ်ႉတမ်ႊ ၼၼ်ႉပဵၼ် ပိူင် News Feed  – ၽႂ်သူၼ်ၸႂ်လွင်ႈသင် ၊ ၵႆႉတူၺ်းလွင်ႈသင်ၵေႃႈ လွင်ႈၼၼ်ႉတေဢွၵ်ႇပၼ်ၼိူဝ်ၼႃႈ News Feed ၊ တေၵႆႉလႆႈႁၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဝ်းသူၼ်ၸႂ်တူၺ်း သူၼ်ၸႂ်ဢၢၼ်ႇ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်တေလႅၵ်ႈထႅင်ႈၼႆႉသမ်ႉ Facebook   တေသိူင်ႇ/ႁၢမ်ႈဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ထုၵ်ႇလႆႈႁူႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၢဝ်ႇ၊ ၶလိပ်ႉလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈ၊ လိၵ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ထုၵ်ႇဢၢၼ်ႇထုၵ်ႇႁူႉၼၼ်ႉသေ တေဢွၵ်ႇ/ၼႄပၼ် ဢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် ၵမ်ႈၼမ် ။

ဢႄလ်ႊၵူဝ်ႊရိတ်ႉတမ်ႊလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၊ မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယဝ်ႉၼၼ်ႉသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းပႆႇမီးလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်ၽွၼ်းၸႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလုတ်ႈႁၢမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတူၺ်း၊လူ၊ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇသၢၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈပဵၼ်ၵၢင်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ Facebook (Meta) ထုၵ်ႇလီ ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းပၼ်လီလီထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇတေလႅၵ်ႈလၢႆႈမူၼ်ႉမႄးပိူင် News Feed ၵႂႃႇ ၼႆသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး မၢၵ်ႉသ် ၸူႊၵႃႊပၵ်ႉ CEO ၶွင် Meta ဝႆႉယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ 2 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁၢမ်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် ၊ ႁၢမ်ႈႁႅင်းဝႆးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media မိူၼ်ၼင်ႇ Messenger , Instagram  ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ။ ဢမ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း 43 ၸုမ်း ၼၼ်ႉပဵၼ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI ဢၼ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉ လႄႈတင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ဢီႊရႃႊဝတီႊ ၊ တီႊဝီႊပီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း