Saturday, June 15, 2024

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ လွင်ႈၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး  

Must read

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလိ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တႃႇၼူဝ်း ၸၢၵ်ႇ တၢင်ႇၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉ တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ။

Photo: တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလိ

တႄႇဢဝ် ၵၢင်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် 4,000 – 5,000 ပျႃး ။  တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းၼမ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်းသေ ဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉသၻ်ꩪမ်မၸေႃတိ –  ၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလိ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တႃႇၼူဝ်းၸၢၵ်ႈ တၢင်ႇၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉပၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸူဝ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈၼႆႉ တီႈ ဝတ်ႉၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ 1 ဝၼ်း တေလႆႈၼူဝ်းၸၢၵ်ႈမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း တႃႇ ၸၼ်/ တၢင်ႇၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉ တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႆႈဢၢပ်ႇလႆႈၵိၼ် ။ တီႈဝတ်ႉၼႆႉ မီးၸၢၵ်ႈၸၼ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉၸွမ်း ၸၢၵ်ႈၾႆးၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇမီးၸၢၵ်ႈၸၼ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉၸွမ်းၾႆးၾႃႉ။  ၵွပ်ႈၼႆ 1 ဝၼ်း တေလႆႈၼူဝ်းၸၢၵ်ႈၾႆးပၼ် 1 ၸူဝ်ႈမူင်း တေႃႇဝၼ်း ၼမ်ႉမၼ်းတေသဵင်ႈ 1 လိတ်ႊပၢႆ ၵႃႈၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလိ

ယၢမ်းလဵဝ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း  မီး 43 တူၼ်  ။

“ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈမီး 43 တူၼ် ၼမ်ႉတႃႇၵိၼ်ၸႂ်ႉၼႆႉ လူဝ်ႇၸႂ်ႉၵူႈဝၼ်း ဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉဢွၵ်ႇလႄႈ တီႈဝတ်ႉၼႆႉ ယၢၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 100 ထတ်း/ ပေႇပၢႆ။  သမ်ႉမီးတႂ်ႈလွႆဝႆႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ် လႆႈလူင်းၵႂႃႇၼူဝ်းၸၢၵ်ႈပၼ် ၵူႈဝၼ်း  1 ဝၼ်း 1 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ဢမ်ႇႁတ်းၼူဝ်းၸၢၵ်ႈလိူဝ် 1 ၸူဝ်ႈမူင်း လူဝ်ႇပႅင်းၸႂ်ႉဝႆႉ ။ သင်ဝႃႈ ၸႂ်ႉၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇ   တႃႇသၢင်ႇၶၸဝ်ႈ။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ တၵ်ႉ ၵႃႇၶဝ်မႃးလူႇယူႇ မၢင်မဵဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇသိုဝ်ႉလူဝ်ႇၸႂ်ႉ တႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇတၢင်ႇမဵဝ်းၵေႃႈ မီးထႅင်ႈ တႃႇၼႂ်းဝတ်ႉ”- ၸဝ်ႈ ၶူးၶမ်းလႅင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၵႃလိသမ်ႉ ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တႃႇလူ/ တူၺ်းလိၵ်ႈ ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၾႆးၾႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ သင်ဝႃႈ ၾႆးမွတ်ႇၼႆၵေႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉၾႆးတဵၼ်းသေ လူ/ တူၺ်းလိၵ်ႈၵၼ် ပေႃးၼူဝ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈၼမ်ႉမၼ်း။ တဵၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇတႆႈသေ တူၺ်းလိၵ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈ ၸူးဢဝ်တီႈတၵ်ႉၵႃႇၶဝ်မႃးလူႇတၢၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေၸႂ်ႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ပေႃးၾႆး ၾႃႉမွတ်ႇၼႆ ၼူဝ်းၸၢၵ်ႈၾႆးပၼ် ၵမ်းလဵဝ်”- ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၵႃလိၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး 1 လိတ်ႊ 4,000 ပျႃးပၢႆ။ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉၵုင်းပဝ်းၼႆႉ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး  မီးသင်ၶၸဝ်ႈ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 50 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း