Wednesday, December 6, 2023

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 6 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ႁႅင်းသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်လႄႈ တၢင်းထုင်ႉမၢၼ်ႈပဵင်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်လႆၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃ လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လိၼ်လႅၼ်တႆး – ထႆး ၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ မီးၵူႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းယဝ်ႉ။ မၢၼ်ႈ – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇ။ ဢၼ်မႃးၶၢတ်ႈႁူင်းႁႅမ်း၊ ႁွင်ႈထႅဝ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ်။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မီးၸွတ်ႇယူႇၵူႈတီႈယဝ်ႉ ။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႄႉ ယႃႇပေထၢမ်ယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်သေဢိတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ႁူင်းႁႅမ်း၊ ႁွင်ႈထႅဝ်/ ႁွင်ႈသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ ပၢင်တေႃႇ လွင်း၊ ပၢင်တေႃႇၵႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

“ပၢင်ၽၢႆႉ၊ ပၢင်တေႃႇၵႆႇ၊ ၵဵမ်း၊ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊလႄႈ ၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ၵၼ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ ႁၢၼ်ႉ KTV ၊ Bar ၊ Night Club ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း ။ ယေး/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင် ယွၼ်ႉၶဝ်လႆႈၵိၼ် ၸွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶဝ်ပေႃးဢမ်ႇၶၢမ်ႇပိုတ်ႇၶူဝ်မႄႈသၢႆၼၼ်ႉၼႃႇ။ ဢွင်ႈတီႈပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇ မၢင်တီႈၼႆႈ ပၢႆမီးၸုမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈပႂ်ႉယၢမ်းပၼ်ပႃးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တေႃႇလွင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပိုတ်ႇၼႆ တူဝ်ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉၶဝ် မႃးပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ပၢင်တေႃႇလွင်းမၢင်တီႈ ယေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵွၼ်ႇ”-  ၵူၼ်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၸွမ်းတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈ ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ လိူင်ႇၼမ်။   ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇတီႉၺွပ်း  ပွႆႇႁႂ်ႈၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ။  မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်းပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဝဵင်းမိူင်းလႃး၊ ပၢင်သၢင်း၊ လဝ်ႉၵႆႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး)၊ မူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇလႄႈ မျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ယၢင်း – ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်လႆၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ်။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း