Monday, May 20, 2024

ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇ 5 လိူၼ်ၵူၺ်း

Must read

ပၢင်တိုဝ်းၵမ် မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ၵမ်ႇမထၢၼ်းတြႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၵူၺ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်)  ပၢင်တြႃးၵမ်ႇမထၢၼ်းလႄႈ တေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ် သၢမ်ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်သီႇ တေမႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ဝၼ်း လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း  ၊ ပီၼႆႉ မီးယေႃးၵီႇ ၽူႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်တြႃး 53 ၸဝ်ႈ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်း ၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပၢင် တြႃး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း၊   မီးယေႃးၵီႇၽူႈမႃးၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သတိပထၢၼ်ႇတြႃး 53 ၸဝ်ႈ။ ပၢင်တြႃး တီႈၵမ်ႇ မထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်) ၶွပ်ႈတဵမ် ပီၼႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပီၼႆႉ ပၢင်တြႃး တႄႉ တေပိုတ်ႇတႃႇ 5 လိူၼ်ၵူၺ်း။ ၵူႈပီတႄႉ  ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်။ ပီၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တႃႇလိူၼ်ၼိုင်ႈတေဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်  ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ။ ပီၼႆႉပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းတေႁပ်ႉႁဵတ်းၸဝ်ႈတႃႇၼပၢင်ပွႆး ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တြႃးၵမ်ႇမထၢၼ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇပဵၼ်ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်းမႃး ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈမႃးတိုဝ်းၵမ်ၵူႈပီ။   မိူဝ်ႈၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်းႁႅင်း ၽွင်းပီ 2021 ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉပီၼိုင်ႈသေ ထိုင်မႃးပီ 2020   တၼ်းလႆႈပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်းတြႃး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၵျွင်းယေႃးၵီႇ 53 လင်ၶႃႈ။ လႆႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈလင်။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းၼႆ ၶဝ်ႈၼိုင်ႈၵမ်း လႆႈယူႇၼႂ်းၵျွင်းတိုဝ်းၵမ်တႃႇ 10 ဝၼ်း  ၊ ပေႃးပဵၼ် ၸဝ်ႈၶၢဝ်/မႄႈရသေႉသမ်ႉတီႈၵႄႇသုတ်း 15 ဝၼ်း၊ ပေႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼႆ 17 ဝၼ်းလႄႈ ပေႃးပဵၼ် သင်ၶ ၸဝ်ႈသမ်ႉတေလႆႈတိုဝ်းၵမ်တီႈၵႄႇသုတ်း 32 ဝၼ်း ၸင်ႇတေလႆႈလိုဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇပၢင်တိုဝ်းၵမ်။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ႈပၢင်တြႃးၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇဝၼ်းမၼ်းတဵမ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇတိုဝ်း ၵမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆၵေႃႈလႆႈ”-  ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇလူႇတၢၼ်းသွမ်းသင်ၶလႄႈသွမ်းယေႃးၵီႇ ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းမီး 9 ပွၵ်ႉ။ 1 ပွၵ်ႉႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလူႇသွမ်း 1 ဝၼ်း။ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်လူႇတၼ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး 6 လိူၼ် 1 ပွၵ်ႉတူၵ်း 20 ၵမ်း။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ တၢၼ်းလူႇ ၵႃႈၼမ်ႉ/ ၾႆး ၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်း သွမ်း လႄႈ ၸႃႇၵလဵင်ႉလူ ယေႃးၵီႇ ၶဝ်ႈပၢင်တြႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလႆႈတီႈ ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇၸိင်ႇၼ 09-250-785-846 ၼႆႉၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သုၼ်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မီး36 ဢွင်ႈတီႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်တိူၵ်ႈငဝ်ႈ၊ တီႈတႄႇပၢင်တိုဝ်းၵမ်ၵမ်မထၢၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တင်ႈတႄႇ ပီၶရိတ်ႉ 1947 (ပီၵေႃး ၸႃႇ 1309 ၼီႈ) မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

ဝၢႆးလင်ပၢင်ပိၵ်ႉပၢင်တြႃးယဝ်ႉ 1 ပီ 1 ပွၵ်ႈ ၵမ်ႇမထၢၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵမ်ႇမထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း ။ သင်ၶၸဝ်ႈမႃးၵုမ်ၵၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပၢင်တြႃးမိူင်းၽႂ်မၼ်း။ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇပီလႂ်ပီၼၼ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်မိူင်းဢၼ်ပွင်ပဵၼ်လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼသေ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးဝဵင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝဵင်းၼိုင်ႈ။ ပီ 2023 ၼႆႉ လၢင်းၶိူဝ်းႁပ်ႉႁဵတ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း