Thursday, May 30, 2024

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းဢွင်ႇ ၽူႈမၢႆၸမ်တူဝ် ၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်း လူႉသဵင်ႈ

Must read

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းဢွင်ႇ ၽူႈမၢႆၸမ်တူဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်ႁၢၼ် လွႆမၢဝ်း (ၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်း) ငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈ တႆး သႅင်ၵႅဝ်ႉ လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်။

Photo: ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းဢွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:29 မူင်း ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းဢွင်ႇ ဢႃယု 41 ပီ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆငူး ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ် ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူးဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်သေ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်း မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ယူႇၸွမ်းၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပဵၼ် ၸၼ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ်တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်။ ၵမ်ႈၼမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယိပ်းၾၢႆႇၵၢၼ်လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း လႄႈ ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း CSSU ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် ”- ဝႃႈ ၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉဢူၺ်ႈၵေႃႉဢူၺ်းသေႈလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉၵေႃႉ သိုၵ်းႁၢၼ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းဢွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵုင်ႇမႃႇလ – ပႃႈၼု ၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈလွႆငူး ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်လုၵ်ႈၵေႃႉၵၢင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ပႆႇတႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1989 ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၸွမ် ႁၢၼ် လွႆမၢဝ်း။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈပီ 2009 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈႁဵတ်းပဵၼ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယူႇပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း